Szkoła Podstawowa
w Murzynowie

 

Komunikaty

SZCZEPIENIA UCZNIÓW 12-16 LAT

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Na podstawie art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) i § 11b ust. 1 rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314, 2382 i z 2021 r. poz. 150, 242, 370 i 532) Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Murzynowie na rok szkolny 2021/2022.

Jednocześnie Dyrektor informuje, że zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do oddziału przedszkolnego . Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 0050.16.2021 Burmistrza Skwierzyny z dnia 28 stycznia 2021 r. rodzice lub opiekunowie prawni dziecka w terminie od 08.04.2021 r. do 16.04.2021 r. godz. 15.00 składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych:

1. Bezkorowajna Danuta

2. Gaj Blanka

3. Kownacka Julia

4. Dreher Alan 

Lista kandydatów niezakwalifikowanych

 

 1. Brylińska Hanna

 2. Ucińska Lena

 

O bezpieczeństwo możesz zadbać nawet z domu – skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
opis dokumentutypdata

O bezpieczeństwo możesz zadbać nawet z domu – skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

docx24-03-2021[ Pobierz ]
15 kB

Plakat

pdf24-03-2021[ Pobierz ]
6 513 kB

Ulotka

pdf24-03-2021[ Pobierz ]
470 kB
Rekrutacja do kl. I i oddziałów przedszkolnych na rok szk. 2021/2022
opis dokumentutypdata

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA SKWIERZYNY W SPRAWIE OKREŚLENIA TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZK. 2021/2022

1. Załącznik nr 1 - terminy rekrutacji do kl. I

2. Załącznik nr 2- terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

pdf03-02-2021[ Pobierz ]
462 kB

karta zgłoszenia dziecka do klasy I

docx18-02-2021[ Pobierz ]
16 kB

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Murzynowie

docx18-02-2021[ Pobierz ]
26 kB
Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Skwierzynie

Działalność PPP w Skwierzynie w czasie pandemii

opis dokumentutypdata
docx22-01-2021[ Pobierz ]
929 kB
Funkcjonowanie szkoły od 01 września 2020

Szanowni Państwo!

 

W załącznikach przedstawiam koncepcję funkcjonowania szkoły od 1 września w systemie stacjonarnym oraz procedury zachowania bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie naszej  szkoły.

Równocześnie zapraszam Państwa na spotkania w szkole w celu przekazania szczegółowych informacji:

 

czwartek 27.08. 2020 -godz. 16.00 rodziców uczniów kl.I-III

czwartek 27.08. 2020 - godz. 16.30 rodziców uczniów kl. IV-VIII

piątek 28.08.2020 - godz. 16.00 rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

 

Pozdrawiam serdecznie -dyrektor szkoły K.Filipiak-Wowczko

opis dokumentutypdata

Koncepcja funkcjonowania SP Murzynowo

docx24-08-2020[ Pobierz ]
16 kB

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

docx24-08-2020[ Pobierz ]
22 kB

 

Ubezpieczenie dzieci na rok szkolny 2020/2021

 

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła nie będzie ubezpieczała dzieci grupowo. Przepisy ustawy prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły do podejmowania czynności na rzecz ubezpieczenia dzieci. Także rady rodziców nie maja upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów w tym umów ubezpieczenia grupowego uczniów. Proszę o samodzielne podjęcie decyzji dotyczącej dobrowolnego ubezpieczenia swojego dziecka. Przypominam, że dzieci objęte są ubezpieczeniem tylko do 31 sierpnia.

 

Pozdrawiam

Dyrektor Krystyna Filipiak-Wowczko

Organizacja zakończenia roku 2019/2020

Szanowni Rodzice! Drodzy uczniowie!
Przedstawiamy plan organizacji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 - 26 czerwca 2020r.

Ze względu na CIVID-19 nie odbędzie się uroczysty apel. Świadectwa i nagrody książkowe będą wydawane przez wychowawców w drzwiach wejściowych do szkoły ( nie wchodzimy do budynku ). W dniu tym nie zapewniamy dowozów.
Nauczyciel musi posiadać maseczkę i rękawiczki. Uczeń musi być zabezpieczony w maseczkę. Każda klasa ustawia się o danej godzinie przed wyznaczonym wejściem. Należy zachować bezpieczną odległość ( 2m ).
Każde wejście będzie oznaczone numerem.
Godzina 8.30
Kl.I - wejście nr 1 ( wejście główne do  szkoły )
Kl.II -wejście nr 2  ( wejście od harcówki )
Godz. 9.00
kl. III -wejście nr 1 ( wejście główne do  szkoły )
kl. IV - wejście nr 2  ( wejście od harcówki )
Godz. 9.30
kl. V - wejście nr 1 ( wejście główne do  szkoły )
kl.VI - wejście nr 2  ( wejście od harcówki )
Godz. 10.00
kl. VII- wejście nr 1 ( wejście główne do  szkoły )
kl. VIII- miejsce apelowe z tyłu szkoły

Uczniowie, którzy w tym dniu nie będą mogli odebrać świadectwa mogą to uczynić w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły do 30 czerwca 2020.
Pozdrawiam
K. Filipiak-Wowczko

Wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo,

 

informujemy, iż wszystkie dzieci 3,4,5,6 i 7 letnie , których rodzice złożyli  wnioski , zostały przyjęte do oddziałów przedszkolnych i I klasy.

Z dniem 18 maja 2020 otwieramy oddział przedszkolny w SP Murzynowo
Procedury organizacji wychowania przedszkolnego

Procedury zostały zatwierdzone przez Sanepid -Miedzyrzecz

opis dokumentutypdata

Procedury organizowania wychowania przedszkolnego

docx13-05-2020[ Pobierz ]
18 kB
Wytyczne dla przedszkoli oddziałów przedszkolnych
opis dokumentutypdata

Komunikat MEN

docx29-04-2020[ Pobierz ]
87 kB

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego - GIS

docx29-04-2020[ Pobierz ]
2 310 kB
Informacja Centraknej Komisji Egzaminacyjnej- egzamin kl. VIII
opis dokumentutypdata

Próbny egzamin ósmoklasisty

pdf28-03-2020[ Pobierz ]
244 kB
Kształcenie na odległość

Organizacja kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej w Murzynowie

Od środy, 25 marca br. zgodnie z rozporządzeniem MEN uruchamiamy kształcenie na odległość.  Realizacja  podstawy programowej odbędzie się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W obecnej sytuacji taka forma edukacji jest koniecznością.
Nauczyciele będą przekazywać uczniom zadania do wykonania za pomocą dziennika elektronicznego poprzez moduł "zadania domowe". Muszą one być wykonane z poziomu konta ucznia. Aby ilość przekazywanych treści nie przerosła możliwości uczniów, na czas zdalnego nauczania wprowadzamy nowy harmonogram zajęć.

Harmonogram zajęć na czas kształcenia na odległość

Plan lekcji na okres prowadzenia kształcenia na odległość- załącznik

Jednocześnie wszyscy nauczyciele (również pedagog, , logopeda, ) będą pełnili dyżury w godz. 10.00-12.00, odpowiadając na bieżąco na wszystkie pytania kierowane poprzez dziennik elektroniczny w module "Wiadomości". Nauczyciele będą też odpowiadać na wszystkie wiadomości wysyłane przez uczniów lub rodziców, bez względu na czas ich wysłania. Jeżeli będą pojawiały się jakieś pytania, sugestie, problemy - prosimy o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.


Więcej informacji będziemy uczniom i rodzicom przekazywać za pomocą dziennika elektronicznego po przez moduł "Wiadomości".

Znaleźliśmy się w nowej i niełatwej dla nas wszystkich sytuacji. Przede wszystkim musimy wykazać się ogromną cierpliwością i zrozumieniem. Mam nadzieję, że wspólnie poradzimy sobie z tym wyzwaniem.

Życzę wszystkim dużo zdrowia.

 

Nowy plan- kształcenie na odległość
opis dokumentutypdata

Plan zajęć

docx27-03-2020[ Pobierz ]
12 kB
Komunikat ws rekrutacji

Szanowni Państwo,

z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, mając na uwadze fakt zawieszenia zajęć w gminnych szkołach i przedszkolach, może być utrudnione składanie niezbędnej dokumentacji rekrutacyjnej przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci - kandydatów do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych.  

W związku z powyższym - w porozumieniu z dyrektorami placówek - przyjęte zostają następujące możliwości składania dokumentów rekrutacyjnych:

 1. przesyłanie wypełnionych dokumentów pocztą na adres szkoły lub przedszkola,
 2. składanie dokumentów w formie elektronicznej np. skanu lub zdjęcia na podany adres  e-mail,
 3. składanie zamiast niezbędnych zaświadczeń - oświadczeń rodzica/opiekuna prawnego; po unormowaniu sytuacji będzie można donieść lub przesłać dokumenty we właściwej formie.

Listy przyjętych dzieci oraz ewentualne inne komunikaty dyrektora placówki lub komisji rekrutacyjnych będą publikowane na stronie internetowej szkoły lub przedszkola,

Dane kontaktowe placówek oświatowych, których dotyczy rekrutacja:

1/ Zespół Edukacyjny w Skwierzynie, ul. Mickiewicza 26, 66-440 Skwierzyna  www.spskwierzyna.net                    

  e-mail: sp_skwierzyna@poczta.onet.pl              tel.  609 170 111

 

2/ Szkoła Podstawowa w Murzynowie, ul. Kościelna 7, 66-440 Skwierzyna     www.spmurzynowo.witrynaszkolna.pl      

  e-mail: spmurzynowo@gmail.com                  tel. 516 429 293

 

 

Z poważaniem
Burmistrz Skwierzyny
(-)
Lesław Hołownia

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Tak samo będzie w naszej placówce.

opis dokumentutypdata

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

DOCX19-03-2020[ Pobierz ]
155 kB
opis dokumentutypdata

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

pdf19-03-2020[ Pobierz ]
249 kB

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

docx19-03-2020[ Pobierz ]
577 kB
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i do klasy I na rok szk. 2020/2021

Załącznik nr 1 do zarządzenia

opis dokumentutypdata

Zarządzenie Burmistrza Skwierzyny w sprawie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i do klasy I

pdf03-02-2020[ Pobierz ]
410 kB

Załącznik do zarządzenia Burmistrza nr 1

pdf03-02-2020[ Pobierz ]
136 kB

Załącznik do zarządzenia Burmistrza  nr 2

pdf03-02-2020[ Pobierz ]
134 kB

Wniosek o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych

docx02-03-2020[ Pobierz ]
28 kB

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

docx19-03-2020[ Pobierz ]
23 kB
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu kl. VIII

opis dokumentutypdata

Szczegółowy sposób dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

pdf23-09-2019[ Pobierz ]
738 kB
ZAPYTANIE OFERTOWE
opis dokumentutypdata

ZAPYTANIE OFERTOWE

pdf07-06-2019[ Pobierz ]
308 kB
Informacje -rejestracja na stronie PZPN
opis dokumentutypdata

Instrukcja logowania

pdf16-05-2019[ Pobierz ]
9 116 kB
png16-05-2019[ Pobierz ]
2 408 kB
Wywiadówka szkolna

Serdecznie zapraszamy na wywiadówkę w dniu 27.03.2019 r. ( środa )

 

oddział przedszkolny -godz. 16.00 -

 

Ogólne spotkanie godz. 16.30- informacja dyrektora szkoły

 

spotkania z wychowawcami klas I-III- godz. 16. 00

spotkania z wychowawcami klas IV - VIII godz. 16.30

 

Wychowawcy omówią bieżące sprawy klasowe, przedstawią wyniki nauczania.

opis dokumentutypdata

Harmonogram działań Międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

 1. Spotkania nauczycieli wykorzystujących TIK w nauczaniu:
doc18-03-2019[ Pobierz ]
33 kB
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 i klasy I

Uchwała

opis dokumentutypdata

Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie

pdf26-02-2019[ Pobierz ]
79 kB

Załącznik nr2 do Zarządzenia nr 0050.20.2019

pdf26-02-2019[ Pobierz ]
69 kB

Informacje na stronie http://www.skwierzyna.pl

pdf26-02-2019[ Pobierz ]
1 264 kB

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2019/2020

docx26-02-2019[ Pobierz ]
17 kB

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szk.2019/2020

docx26-02-2019[ Pobierz ]
28 kB

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

docx22-03-2019[ Pobierz ]
18 kB
Festiwal Dziecie i Młodzieży Śpiewającej- Skwierzyna 2019

Regulamin Festiwalu

opis dokumentutypdata

Regulamin Festiwalu

pdf09-01-2019[ Pobierz ]
1 112 kB

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 2019/2020  

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

 

Przekazuję informację otrzymana z MEN

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 

miło mi poinformować, że przygotowaliśmy kolejną część materiałów informacyjnych dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

 

W załączeniu przekazuję ulotkę opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania. Jestem przekona, że zawarte w ulotce informacje odpowiedzą na wiele pytań i wątpliwości związanych z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Załączniki:

 1. List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w wersji pdf
 2. List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w wersji word
 3. Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 w wersji pdf
 4. Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 w wersji word

 

opis dokumentutypdata

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szk.2019/2020

docx05-12-2018[ Pobierz ]
163 kB

List Ministra Edukacji do Rodziców

pdf05-12-2018[ Pobierz ]
296 kB

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół

pdf05-12-2018[ Pobierz ]
2 680 kB
Zaproszenie na wywiadówkę - 07.11.2018r. środa

Serdecznie zapraszamy na wywiadówkę w dniu 07.11.2018 r. ( środa )

 

oddziały przedszkolne -godz. 15.30 - spotkanie z burmistrzem p. L. Hołownią

 

spotkania z wychowawcami klas I-III- godz. 16.30

spotkania z wychowawcami klas IV - VIII godz. 16.30

 

Wychowawcy omówią bieżące sprawy klasowe, przedstawią wyniki nauczania.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 15 - 17 KWIETNIA 2019 R.


HARMONOGRAM:

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. cmatematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00,

3. ​język obcy angielski lub język niemiecki – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00


Każdego dnia zdający przychodzą do szkoły na godzinę 8.30. Przynoszą długopisy z czarnym tuszem, przeznaczone do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

W czasie egzaminu obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.

Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody - butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika.


Termin ogłaszania wyników egzaminu: 14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 21 czerwca 2019 r.

List MEN do Rodziców i Opiekunów uczniów kl. VII
opis dokumentutypdata

List MEN do Rodziców i Opiekunów uczniów kl. VII

pdf21-05-2018[ Pobierz ]
475 kB
Zaproszenie

ZAPROSZENIE

 

Serdecznie Państwa zapraszamy na  spotkanie rodziców dzieci w wieku      3 - 4 – 5 -6 lat, które odbędzie się dnia  07.03.2018r. (środa ) o godzinie 16.30  w Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Murzynowie.

Na spotkaniu  zostaną omówione  sprawy  związane z funkcjonowaniem przedszkola (min. czas pracy, rodzaje zajęć dodatkowych, wyżywienie itp.). Pokażemy Państwu szkołę, sale i zaplecze szkolne.

Podczas spotkania zapewniamy kawę, herbatę oraz poczęstunek. Szacowany czas trwania spotkania 1h.

 

DYREKTOR SZKOŁY

 

W związku z organizacją  spotkania prosimy o potwierdzenie przybycia  tel. 957175192                                               K. Filipiak- Wowczko

 

 

 

Murzynowo 26.02.2018                   

Wywiadówka 06.02.2018

Serdecznie zapraszamy na wywiadówkę w dniu 06.02.2018 r. ( wtorek)

 

oddziały przedszkolne -godz. 16.00

spotkania z wychowawcami klas I-III- godz. 16.00

zebranie ogólne - informacja dyrektora szkoły- 16.30

spotkania z wychowawcami klas IV - VII godz. 17.00

 

Wychowawcy omówią bieżące sprawy klasowe, przedstawią wyniki klasyfikacji na I semestr 2017/2018r.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2018/2019
opis dokumentutypdata

Zarządzenie Burmistrza Skwierzyny w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego - składanie dokumentów do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych  i kl.I

pdf31-01-2018[ Pobierz ]
506 kB

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

docx07-03-2018[ Pobierz ]
25 kB
Wywiadówka 12.12.2017

Serdecznie zapraszamy na wywiadówkę w dniu 12.12. 2017r.

 

oddziały przedszkolne -godz. 16.00

spotkania z wychowawcami klas I-III- godz. 16.00

spotkania z wychowawcami klas IV - VII godz. 16.30

 

Wychowawcy omówią bieżące sprawy klasowe, przedstawią proponowane oceny śródroczne na semestr I.

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na  kolejne spotkanie w tym  roku szkolnym, które   odbędzie się 09.11.2017 r. ( CZWARTEK).

Na  godz. 16:00  zapraszamy rodziców uczniów kl. I-III oraz rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych. O godz. 16.30 odbędzie się spotkanie ogólne- " Jak uniknąć zagrożeń cyfrowego świata". Informacje przewodniczącej Rady Rodziców w sprawie kiermaszu świątecznego.

Po spotkaniu ogólnym, spotkanie z wychowawcami  rodziców uczniów  kl. IV-VII

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

DYREKTOR ORAZ GRONO PEDAGOGICZNE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W MURZYNOWIE

SERDECZNIE ZAPRASZA

NA UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W PONIEDZIAŁEK  04.09.2017R. O GODZ. 9.10

Wywiadówka -27.03.2017r.

ZAPROSZENIE

 

Szanowni Rodzice serdecznie zapraszamy na wywiadówkę w dniu 27.03. o godz. 16.30

 

Na spotkaniu głos zabierze  Pan Burmistrz Gminy Skwierzyna  L. Hołownia w sprawie:

 

- lokalizacji  nowego placu zabaw dla dzieci

- szkoły po reformie oświaty

- odbędzie się również spotkanie z wychowawcami klas

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018
opis dokumentutypdata

Zarządzenie Burmistrza Skwierzyny w sprawie harmonogramu czynności podejmowanych przez Gminę w Skwierzynę w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018

pdf06-03-2017[ Pobierz ]
862 kB

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2017/2018

docx06-03-2017[ Pobierz ]
17 kB

Wniosek o przyjęcie dziecka  do przedszkola 2017/2018

docx06-03-2017[ Pobierz ]
25 kB

Oświadczenia

pdf06-03-2017[ Pobierz ]
449 kB

Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola 2017/2018

docx08-03-2017[ Pobierz ]
41 kB
07.11.2016r. " Otwarte drzwi "

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW NA " DRZWI OTWARTE" W PONIEDZIAŁEK 07.11. 2016R. O GODZ. 16.30

Spotkanie z rodzicami - wywiadówka

  Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na  kolejne spotkanie w tym  roku szkolnym, które   odbędzie się 15.03.2016 r. o godz. 16:30 w naszej szkole. Zapraszamy na spotkanie z terapeutą p. Markiem Compel na temat uzależnień wśród dzieci i młodzieży i zachowań ryzykownych.

 

 

Około godz. 17.30  odbędzie się spotkanie rodziców z panią Agnieszką Czaczkowska - kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie. Tematem spotkanie będzie przekazanie informacji na temat Rządowego programu 500+.

 

 

Po spotkaniu ogólnym, spotkaniach z wychowawcami.

 

15.03. 2016. w Domu Kultury w Skwierzynie  o godz. 10.00 odbędzie się konferencja na temat: Dialog społeczny na rzecz zatrudnienia - zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie.

Zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego
W związku z  licznymi  przypadkami  zachorowań  na  grypę  sezonową, w tym na  A H1N1 przesyłam w załączeniu zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców.
opis dokumentutypdata
pdf18-02-2016[ Pobierz ]
50 kB
Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I

 

Rodzice,których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016  oraz 2016/2017.

 

 • Dzieci urodzone w 2009 r. ,które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców- kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016r. Dziecko nie będzie podlegało kwalifikacji, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecyduje, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej  w szkole, do której uczęszcza , wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 • dzieci urodzone w I połowie 2008 r. , które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy drugiej  szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r. , będą mogły w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

       Dzieciom , które maja orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

 

 

Informacja ze strony www.men.gov.pl

Rekrutacja do oddziały przedszkolnego na rok szk. 2016/2017
opis dokumentutypdata

1.Zarządzenie Burmistrza Skwierzyny w sprawie harmonogramu czynności podejmowanej przez Gminę Skwierzyna w postępowaniu rekrutacyjnym

pdf14-02-2016[ Pobierz ]
616 kB
Szanowni Rodzice i opiekunowie uczniów i wychowanków

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów i osób przebywających na terenie Szkoły zwracam się
do wszystkich z apelem o wspólne z nami – pracownikami Szkoły - wzmożenie działań mających na celu wzmocnienie warunków bezpieczeństwa  i porządku publicznego.

Opiekujący się dziećmi dorośli mogą to robić poprzez m. in.:

1)  zachowanie zwiększonej czujności wobec osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenie,

2)  zwracanie szczególnej uwagi na nieznane pojazdy na terenie przyległym do Szkoły,

3)  zwracanie szczególnej uwagi na porzucone/pozostawione paczki, bagaże oraz przedmioty,

4)  reagowanie na przejawy nietypowej ludzkiej aktywności i działalności.

Bądźmy wszyscy dobrymi obserwatorami, czujnymi i odpowiedzialnymi obywatelami umiejącymi zadbać o spokój, porządek i bezpieczeństwo naszego otoczenia.

 

 

Dyrektor szkoły Krystyna Filipiak- Wowczko

Obudź w sobie kreatywność

Zapraszamy na warsztaty techniczne" Obudź w sobie kreatywność"

 Warsztaty poprowadzi pani Katarzyna Charlak oraz pani Katarzyna Dubiec- Górnicka. Zajęcia prowadzone będą metoda decupage.

 08.12.2015- WTOREK

09.12.2015- ŚRODA

GODZ. 16.00- 18.00

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

Wywiadówka

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na kolejne  w tym roku szkolnym spotkanie, które odbędzie się 15.12 .2015 r. o godz. 16:3 0 w naszej szkole.

 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 nastąpi we wtorek 1 września 2015r. o godzinie 8.30 na boisku szkolnym.

Na uroczystość serdecznie zapraszamy również rodziców. Po apelu odbędą się krótkie spotkania uczniów z wychowawcami.

 

 

Podręczniki na rok szkolny 2015/2016

Przypominamy, iż zgodnie z reformą podręcznikową, w roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klas I, II, i IV szkoły podstawowej nie będą kupować podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły - rodzice nie ponoszą kosztów związanych z ich zakupem.

Do pozostałych klas (t.j. III, V i VI) obowiązek zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2015/2016 spoczywa na rodzicach (opiekunach prawnych).

Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne przygotowane przez MEN oraz wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016.

 

 

opis dokumentutypdata

Informacja dotycząca harmonogramu reformy w  kolejnych latach

pdf24-06-2015[ Pobierz ]
164 kB

Plakat informacyjny

pdf24-06-2015[ Pobierz ]
135 kB

List Minister Edukacji Narodowej J. Kluzik-Rostkowskiej

pdf24-06-2015[ Pobierz ]
150 kB
Spotkanie z rodzicami

Informujemy,że wywiadówka odbędzie się w dniu 24.03. 2015r. o godz. 16.30.  Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panią Grażyną Ring, psychologiem z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Tematem spotkania będzie: Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży, ich wpływ na zachowanie i sposoby radzenia sobie z nimi.

                

Bieżące komunikaty
Rekrutacja do szkoły
HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZNIÓW na rok szkolny 2015/2016
 • do 4 marca - udostępnienie w formie elektronicznej i papierowej formularzy zgłoszeniowych rodzicom (prawnym opiekunom)
 • do 31 marca - składanie przez rodziców (prawnych opiekunów) wypełnionych formularzy w sekretariacie szkoły
 • do 3 kwietnia - przeprowadzenie (w razie potrzeby) postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów spoza obwodu szkoły
 • do 8 kwietnia - wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
 • do 14 kwietnia - składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły (uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem)
 • do 24 kwietnia - składanie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej (odwołanie składa się w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły)
 • do 30 kwietnia - rozpatrzenie ewentualnych odwołań i podanie do wiadomości zmienionych list dzieci przyjętych (w razie potrzeby)
 • do 21 sierpnia - w przypadku wolnych miejsc, przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej (w razie potrzeby)
 • do 25 sierpnia - podanie do wiadomości ostatecznych list dzieci przyjętych (w razie potrzeby)
Uwaga! 
 W razie decyzji rodziców (prawnych opiekunów) o przeniesieniu dziecka do innej szkoły po ogłoszeniu list dzieci przyjętych, są oni zobowiązani bezzwłocznie powiadomić o tym szkołę! 
Regulamin rekrutacji uczniów (wraz z wnioskami - dzieci z obwodu: załącznik nr 1; dzieci spoza obwodu: załącznik nr 2) dostępny jest w zakładce "Statut" -. 
 Wnioski dostępne są również w sekretariacie szkoły.
opis dokumentutypdata

Karta zgłoszenia ucznia  do klasy I na rok szkolny 2015/2016

docx19-03-2015[ Pobierz ]
17 kB
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
Rekrutacja do przedszkola
REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2015/2016
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Murzynowie informuje, że zapisy do oddziału przedszkolnegona rok szkolny 2015/2016 prowadzone będą od 16-31 marca 2015r.
Karty zgłoszenia dostępne będą od 16 marca 2015r. w placówce w godzinach 8.00 do 15.00 lub do pobrania na stronie internetowej www. spmurzynowo.witrynaszkolna.pl
Regulamin rekrutacji Harmonogram rekrutacji Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016
opis dokumentutypdata

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016

docx19-03-2015[ Pobierz ]
25 kB

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016

docx19-03-2015[ Pobierz ]
23 kB

Harmonogram rekrutacji od oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016

docx19-03-2015[ Pobierz ]
12 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )