Szkoła Podstawowa
w Murzynowie

 

Trudne tematy- narkotyki

Być rodzicem nastolatka nie jest prostą sprawą. Jeżeli jednak rozumie się i pamięta, że okres dorastania jest tak samo trudny dla rodziców, jak i dla dziecka - to połowa sukcesu.

 

Duża część rodziców najbardziej boi się, kiedy dziecko wchodzi w okres dorastania. Zaczyna wtedy wymykać się spod kontroli, buntuje się, poszukuje nowych doświadczeń, a rodzice czują się bezsilni, w dodatku mniej ważni dla dziecka niż jego rówieśnicy.

 

Wszyscy chcemy być dobrymi rodzicami i na ogół nie szczędzimy wysiłku, aby nasze dzieci były szczęśliwe. Staramy się, chcemy dla dziecka jak najlepiej, a mimo to zdarza się, że spotykają nas rozczarowania, a dziecko sprawia kłopoty.

 

Nie ma prostych i skutecznych recept na to, jak w pełni uchronić dziecko przed narkotykami, ale im lepszy mamy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej uda nam się ustrzec je przed narkotykami.

 

Rozmowa jest podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem, bo pozwala lepiej poznać jego świat, oczekiwania, marzenia, ale też różnorodne problemy. Nie bójmy się rozmawiać także na trudne tematy. Wiedza o narkotykach pomaga przełamać opory przed rozmową z dzieckiem na ten trudny temat. Im więcej wiemy na temat narkotyków, tym łatwiej przekonamy dziecko o ich szkodliwości. Używajmy rzeczowych argumentów.

 

Sygnały ostrzegawcze mogące wskazywać na zażywanie substancji psychoaktywnych:

 

 • Pojawienie się i występowanie nowych przedmiotów i produktów mogących służyć do przyjmowania substancji psychoaktywnych np. fifki, zapalniczki, łyżeczki, bibułki, kawałki okopconej folii aluminiowej, igły i strzykawki, waciki, paczuszki  w foliowych opakowaniach, kleje, tabletki, proszek, sproszkowane zioła, bryłki itp.
 • Zmiany psychiczne oraz dotychczasowych zachowań i zwyczajów:
  • stany nietrzeźwości,
  • osłabienie lub utrata zainteresowań,
  • zaburzenia snu ,
  • wahania nastroju (drażliwość, płaczliwość itp.),
  • zmienna mowa (powolna, zamazana lub przyśpieszona),
  • trudności w koncentracji uwagi,
  • zachowania i reakcje nieadekwatne do sytuacji,
  • chwiejny, powolny chód lub pobudzenie ruchowe,
  • zastyganie w nienaturalnych pozycjach,
  • gorsze wyniki uczenia się czy w pracy,
  • wagarowanie, opuszczanie pracy,
  • zmiana dotychczasowych znajomych, poszukiwanie nowych grup  i aktywności, w których obecne narkotyki np. dyskoteki, zloty,
  • rozluźnienie więzi z rodziną,
  • zakłócanie porządku publicznego.
 • Zamiany w wyglądzie
  • sprawianie wrażenia osoby chorej np. przeziębionej, kaszlącej,
  • zmęczenie,
  • wychudzenie,
  • zmiany skórne np. miejsca po wkłuciach do naczyń żylnych, zadrapania, ślady po oparzeniach papierosami, przebarwienia palców,
  • „szkliste oczy", źrenice zwężone, rozszerzone, nieruchome,
  • zapach słodki lub rozpuszczalnika z ust.  

 

Co warto wiedzieć i robić, aby chronić dziecko przed narkotykami: 

 • znać prawa rządzące rozwojem dziecka,
 • wiedzieć jak budować dobry kontakt z dzieckiem,
 • znać powody, dla których młodzi sięgają po narkotyki,
 • być konsekwentnym w przestrzeganiu zasad,
 • mieć rzetelną wiedzę na temat narkotyków.

Dorastające dzieci potrzebują naszej dyskretnej obecności, dostępności i gotowości do udzielenia im pomocy. Wierzą, że w porę zareagujemy, gdy dzieje się coś niedobreg i znajdziemy sposób, aby rozwiązać problem. Chcą widzieć w nas swoich sojuszników, na których mogą liczyć w trudnych momentach.

 

Czego więc potrzebują od nas nasze dzieci: 

  • Poczucia więzi i przynależności do rodziny. Chcą czuć, że są kochane, rozumiane  i mogą liczyć na wsparcie rodziców. Potrzebują naszego szacunku, przyjaznej atmosfery w domu - poczucia bezpieczeństwa.
  • Poczucia własnej wartości. Chcą, aby doceniać ich wysiłki w osiąganiu sukcesów oraz chcą mieć pewność, że nie zostaną przez nas skrytykowane i odrzucone, gdy coś się nie uda.
  • Wiarygodności. Chcą mieć pewność, że zachowujemy się tak jak mówimy, ale także, że potrafimy przyznać się do własnych słabości, niewiedzy i błędów.
  • Sprawiedliwego traktowania. Przekonania, że rodzice w niejasnej sytuacji zareagują w oparciu o wnikliwe rozpatrzenie sprawy.
  • Stanowczości w ważnych sprawach. Potrzebują jasno określonych reguł  i konsekwencji w ich przestrzeganiu.
  • Poszanowania intymności i dyskrecji. Chcą mieć pewność, że granice ich prywatności są przez nas respektowane.

 

Bądź przykładem, szanuj prawa dziecka, bądź konsekwentny, ucz...i rozmawiaj

 

 • Bądź przykładem. Postępuj tak, by być wiarygodnym. Dzieci są dobrymi obserwatorami i łatwo zauważą, gdy nie robisz tak, jak mówisz.
 • Wymagaj, ale stawiaj dziecku warunki możliwe do spełnienia.
 • Bądź konsekwentny, aby dziecko liczyło się z tobą i wiedziało, że ustalone przez ciebie normy w ważnych sprawach muszą być respektowane.
 • Poznaj przyjaciół i znajomych dziecka. Pamiętaj, że w tym wieku koledzy odgrywają ważną rolę i często mają duży wpływ.
 • Szanuj prawo dziecka do własnych wyborów, opinii, dysponowania swoim wolnym czasem. Doradzaj, ale nie narzucaj swojej woli.
 • Nie bądź nadmiernie opiekuńczy. Pozwól dziecku zdobywać doświadczenia; ono uczy się życia przede wszystkim robiąc nowe rzeczy, sprawdzając. Czasem popełnia przy tym błędy, bądź zatem czujny i w porę reaguj.
 • Określ jasno zasady dotyczące zakazu stosowania środków odurzających i innych używek, ale sam też unikaj nadużywania leków, papierosów i alkoholu.
 • Ucz jak przezwyciężać trudności i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Dotyczy to także sytuacji, gdy ktoś proponuje narkotyki.

 

Opracowano na podstawie poradnika dla rodziców:

                                                                                                  Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem. Bliżej siebie – dalej od narkotyków

 

WAŻNE !!!

POSIADANIE KAŻDEJ ILOŚCI NARKOTYKÓW JEST KARALNE:
"art. 48.1. Kto, wbrew przepisom Ustawy posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". PRZED SĄDEM ODPOWIADA OSOBA, KTÓRA UKOŃCZYŁA 13 LAT CZĘSTOWANIE NARKOTYKAMI JEST RÓWNIEŻ NIELEGALNE:
"art. 45.1. Kto wbrew przepisom Ustawy udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie (...) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".
SPRZEDAŻ, UDZIELANIE ORAZ NAKŁANIANIE DO ZAŻYCIA NARKOTYKU W STOSUNKU DO OSOBY MAŁOLETNIEJ JEST ZBRODNIĄ czyli kara pozbawienia wolności jest nie krótsza niż 3 lata.
Osobą małoletnią jest taka, która nie ukończyła 18 roku życia.
(Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku O przeciwdziałaniu narkomanii)

Placówki wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin

 

Osada Readaptacyjna Stowarzyszenia „Solidarni Plus”

 

Lutynka (pow. Żagań, gm. Wymiarki), 68-131 Wymiarki

 

tel.: 68 360-45-15

 

Chrześcijański Ośrodek Terapii i Wychowania ANASTASIS

 

66-340 Strychy 42

tel.: (95) 749-30-29 fax: (95) 749-30-73

 

NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii „Monar”

ul. Ogińskiego 43

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel.: (95) 736-71-71,  0-508-084-886 fax: brak

 +

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )