Szkoła Podstawowa
w Murzynowie

 

Nie, dziękuję, nie piję i nie palę

Alkohol kradnie wolność

Pijaństwo jest matką wszystkich grzechów, korzeniem występków,

początkiem zbrodni, odarciem ze sławy, skróceniem życia,

i zabójstwem duszy.

 św. Augustyn

 

         Troska o bezpieczeństwo dzieci i ochrona prze zagrożeniami to podstawowe zadanie i treść każdej rodziny. Nie możemy jednak nieustannie kontrolować zachowania, kontaktów i decyzji naszych dzieci. Nie możemy też usunąć z życia wszystkich zagrożeń i ryzykownych sytuacji, które się pojawiają.

         Możemy jednak pomagać naszym  dorastającym dzieciom w prowadzeniu zdrowego i bezpiecznego życia. Wymaga to utrzymania dobrych kontaktów z nimi, opanowania sztuki rozumienia, słuchania, wspierania oraz umiejętności wywierania wpływu na ich postępowanie.

         Nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno, by dbać o jakość i trwałość kontaktów  z własnym dzieckiem oraz rozwijać umiejętności potrzebne do konstruktywnego rodzicielstwa. Jest to jednak szczególnie potrzebne, gdy w życiu pojawia się realne zagrożenie. Jednym z nich, niestety łatwo dostępnym, jest alkohol...

 

         Młodzi piją w klubach, na domowych imprezach, obozach, i wycieczkach szkolnych. W weekendy, po lekcjach, w czasie przerw. Mają siedemnaście, czternaście, jedenaście lat. Wiek inicjacji alkoholowej w Polsce systematycznie się obniża, a popularność napojów wyskokowych wśród młodzieży rośnie. Badania przeprowadzone przez Warszawski Instytut Psychiatrii i Neurologii wykazały, że smak alkoholu zna 92,5% uczniów trzecich klas gimnazjów. Przynajmniej raz się upiło 59,3%spośród gimnazjalistów.

 

Nastolatki nie wierzą, że mogą się uzależnić.

Gorzej, że tak samo myślą ich rodzice

 

         Popularności alkoholu nie wolno bagatelizować, zwłaszcza że kontakt z nimi mają coraz młodsze dzieci. Profilaktyka, zachęcanie do abstynencji, będą mieć sens wówczas, gdy ich adresatami zostaną osoby w wieku 9-12 lat.

 

Największym grzechem dorosłych jest bierność i przyzwolenie

 

         Psychologowie podkreślają, że dziecko nie wróci do domu pijane, mając świadomość, że jego rodzice tego nie akceptują. Niestety, alkoholik wciąż kojarzy się z brudasem w wieku średnim, leżącym w rowie. Tymczasem na spotkaniach AA coraz częściej pojawiają się nastolatki, Nie mówmy, że choroba alkoholowa nie dotyczy naszych dzieci.

 

Dlaczego nastolatki piją alkohol?

 

Nasze dorastające dzieci często sięgają po alkohol:

 • aby czuć się dorosłym,
 • aby dopasować się do otoczenia,
 • aby czuć się dobrze i być na luzie,
 • aby wyrazić swoją potrzebę buntu i chęć zmierzenia się z ryzykiem,
 • aby ktoś wreszcie ich dostrzegł,
 • ponieważ alkohol jest łatwo dostępny.

 

Dzieci i młodzież traktują alkohol jako formę ucieczki przed problemami, przed brakiem zainteresowania ze strony rodziców.

 

Istnieją jednak bardzo ważne powody, by nastolatki alkoholu nie piły. Dzięki zrozumieniu przyczyn sięgania po alkohol przez nastolatki, rodzice mogą lepiej i skuteczniej pomagać swoim dzieciom w tym, że by nie piły.

 

Szkody i zagrożenia

 

Powtarzające się picie alkoholu przez nastolatki, nawet w ilościach nieszkodliwych dla dorosłych, może poważnie uszkodzić ich życiowe procesy rozwojowe:

 • zaburza zdolność do uczenia się, zapamiętywania i logicznego rozumowania, jest źródłem trudności w nauce przeszkadza w dalszej edukacji i karierze zawodowej
 • hamuje rozwój emocjonalny i opóźnia dojrzewanie – młody człowiek nastawia się tylko na doraźne i natychmiastowe przyjemności, nie uczy się dojrzałych i skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów życiowych
 • wczesne picie obniża motywację do osiągania celów życiowych i realizacji wartości
 • zwiększa ryzyko uzależnienia od alkoholu i nikotyny oraz sięgania po narkotyki

 

Upijanie się przez nastolatki jest bardzo częsta przyczyną poważnych i doraźnych szkód związanych z:

 • wypadkami, zachorowaniami i śmiercią
 • konfliktami z prawem
 • większym prawdopodobieństwem stania się ofiarą przestępstwa.
 • ryzykownym seksem, groźbą zakażenia się chorobami wenerycznymi, stosunkami z pogranicza gwałtu, przypadkową inicjacją, niechcianą ciążą.

 

Jak wspierać abstynencję dziecka?

 

Nie częstuj swojego dziecka alkoholem i nie pozwól, by robili to inni członkowie rodziny lub znajomi. Wprawdzie wiele nastolatków już pije alkohol i część rodziców się na to godzi, bo czuje się wobec tego faktu bezsilna, albo to lekceważy, to trzeba jednak powiedzieć dziecku jasno i zdecydowanie, że z piciem alkoholu powinno poczekać do pełnoletniości. Trzeba powiedzieć jeszcze wyraźniej, że bardzo dużo dorosłych ludzi na propozycję wypicia alkoholu odpowiada „dziękuję, nie piję”. Abstynencja z wyboru jest dla milionów ludzi atrakcyjnym i wartościowym stylem życia.

 

Praktyczne wskazówki dla rodziców:

  

 • Ustal z dzieckiem jasne zasady dotyczące alkoholu: Nie zgadzam się żebyś pił. Nie pij nawet piwa. Powiedz dziecku, że zakaz tenwynika z Twojej miłości i troski o jego dobro. Powiedz także, jakie będą konsekwencje złamania tej zasady
 • Wytłumacz dziecku, jakie jest ryzyko związane z piciem alkoholu. Nawet niewielkie ilości alkoholu mogą być dla Ciebie szkodliwe, ponieważ jeszcze się rozwijasz. Twój organizm i psychika jeszcze są nie ukształtowane. Picie może uszkodzić coś delikatnego i cennego w życiu.
 • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, jak ma sobie radzić z presją rówieśników namawiających do picia alkoholu, podsuń kilka pomysłów na skuteczne odmawianie: Zależy mi na Waszym towarzystwie i chcę się z Wami bawić, ale nie muszę podkręcać się alkoholem.Postanowiłem, że nie będę pił i chcę być wierny sobie.
 • Bądź dobrym przykładem. Nie nadużywaj alkoholu w obecności dziecka i pokazuj mu, że zabawa nie musi być związana z piciem alkoholu.
 • Nie wahaj się powiedzieć opiekunom dziecka i rodzicom jego kolegów, z którymi spędzasz wolny czas, że nie życzysz sobie, żeby Twoje dziecko piło alkohol. Uczyń ich sojusznikami w tej sprawie. Masz prawo decydować o bezpieczeństwie swojego dziecka.
Dziękuję, nie palę

„Palenie albo zdrowie – wybór należy do Ciebie”

 

      Chyba każdy z nas zna to zdanie. Jednak kto się tym przejmuje? A może warto?

Zastanawiałeś się Drogi Rodzicu, czy Twoje dziecko pali (lub próbowało palić) papierosy? Z naszych obserwacji wynika, że większość młodzieży, a także grupa dzieci ma tego typu doświadczenie ze sobą.

W Polsce codziennie zaczyna palić ok. 500 nieletnich chłopców i dziewcząt, co oznacza, że palenia próbuje 180 000 dzieci. Szacuje się, iż dzieci  w Polsce wypalają rocznie od 3 do 4 mld sztuk papierosów.

 

A Twoje dziecko?       

 

      Jednym z głównych powodów, dla których dzieci i młodzież sięgają po papierosy jest zwrócenie na siebie uwagi, zaimponowanie innym. Dzięki papierosom młodzi ludzie próbują rozładować stres, wyładować swoje emocje. Łatwy dostęp do papierosów (często zostawionych przez rodziców w widocznym miejscu) sprawia, że dzieci ulęgają pokusie. Porozmawiaj ze swoim dzieckiem, powiedz mu szkodliwości palenia papierosów, o skutkach i śmiertelnych zagrożeniach.

      Mechanizm działania nikotyny w mózgu przypomina mechanizm działania kokainy, heroiny, i amfetaminy. W rankingu stopnia uzależnienia od narkotyków stwierdzono, że nikotyna uzależnia silniej niż heroina, kokaina, alkohol, kofeina czy marihuana. Nikotyna jest zatem narkotykiem.

 

Czy pozwolisz, aby Twoje dziecko stało się narkomanem?

 

Tytoń jest często pierwszą używką stosowaną przez nastolatków, którzy później zaczynają używać alkoholu lub (i) narkotyków. Badania wykazują, że osobom, które nigdy nie paliły, rzadko zdarza się używania narkotyków. Prawie każdy, kto zaczyna używać alkoholu, wcześniej palił papierosy.

 

Być może Twoje dziecko nie pali, ale często przebywa wśród palaczy. Co to oznacza dla niego?

Wdychanie dymu tytoniowego, czyli bierne palenie jest również niebezpieczne jak samo palenie. Specjaliści odnotowują wiele przypadków zachorowań na choroby odtytoniowe wśród osób, które nigdy nie paliły.

 

Dzieci są pierwszymi ofiarami palenia tytoniu.

 

Uwolnijmy nasze dzieci od dymu tytoniowego. Badania naukowe jednoznacznie wskazują, że przyczyną astmy, schorzeń układu oddechowego i ucha środkowego u dzieci jest bierne palenie.

 

Chroń tych, których kochasz.

 

dzieci, które spędzają dużo czasu wśród palaczy o wiele częściej się przeziębiają, chorują na grypę, maja infekcję uszu, cierpią z powodu alergii.

 

Obrzydliwe, ale prawdziwe...

 

         Dym z papierosa zawiera amoniak (używany do czyszczenia ubikacji) cyjanek (używany do trucia szczurów) i formaldehyd (używany do konserwacji zdechłych żab).

 

         Nikotyna – związek chemiczny, który prowadzi do uzależnienia od papierosów – w wysokich dawkach stanowi truciznę (jedna kropla 70 mg nikotyny powoduje śmierć dorosłego człowieka)

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )