Szkoła Podstawowa
w Murzynowie

 

HISTORIA SZKOŁY

 

         Murzynowo to niewielka miejscowość  na zachodnim skraju Puszczy Noteckiej, na pograniczu polsko-niemieckim. W związku ze swym położeniem przechodziła z rąk do rąk. Ostatecznie w 1782r. właczono ją do Nowej Marchii , ziem należących do margrabiów brandenburskich. Nie ma materiałów źródłowych, które dostarczyłyby informacji na temat oświaty na tym terenie. Historia polskiej szkoły w Murzynowie rozpoczyna się po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to wieś wróciła w granice państwa polskiego.  Pierwsza szkoła powstała w budynku położonym przy drodze bocznej od trasy  na Drezdenko. Była to szkoła niepełna, kilkuklasowa. Po fali osadnictwa Ziem Odzyskanych w okresie dwóch lat była to już pełna siedmioklasowa szkoła, którą przeniesiono do budynku przy trasie do Gościnowa. W związku z trudnościami lokalowymi w roku szkolny 1966/1967 przeniesiono szkołę do pałacu użytkowanego przez Panśtwowe Gospodarstwo Rolne, gdzie funkcjonowała jako szkoła 8-klasowa, by dzisiaj funkcjonować jako 6-klasowa.

Szkoła Podstawowa w Murzynowie zawsze stanowiła  i stanowi istotny element życia mieszkańców naszej społeczności.

 

 

 

Kierownicy i dyrektorzy SP w Murzynowie od września 1945 r. do dziś:   

 

  • Bronisław Bystry
  • Janina Bystry
  • Marian Orzeszko
  • Kazimierz Słaby
  • Bogumiła Pijarowska
  • Mariola Sterniczuk
  • Krystyna Filipiak- Wowczko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )