Szkoła Podstawowa
w Murzynowie

 

Gdzie szukać pomocy???

Jeśli zauważyłeś coś niepokojącego ?

Jeśli Twoje dziecko w ostatnim czasie zaczyna zachowywać się tak jak w podanych wcześniej kilku przykładach ......  N i e   c z e k a j !!!  Zadzwoń , przyjdź , porozmawiaj ....  może to narkotyki ? może fałszywy alarm ?  rozwiej swoje wątpliwości !!!

 

STRONY INTERNETOWE GIS NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH MŁODZIEŻY W POLSCE, W TYM PROFILAKTYKI UŻYWANIA NOWYCH NARKOTYKÓW:

www.gis.gov.pl www.stacjazdrowia.gov.pl

 

STRONY INTERNETOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZACHOWAŃ NARUSZAJĄCYCH PORZĄDEK PRAWNY PRZEZ MŁODZIEŻ W POLSCE, W TYM PROBLEMATYKI DOTYCZĄCEJ NOWYCH NARKOTYKÓW.

www.policja.pl / zakładka: Biuro Prewencji, www.zyjbezpiecznie.policja.pl

 

STRONY INTERNETOWE NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH MŁODZIEŻY W POLSCE, W TYM PROBLEMATYKI NOWYCH NARKOTYKÓW ORAZ RÓŻNYCH FORMY POMOCY:

www.narkomania.gov.pl www.narkomania.org.pl www.kbpn.gov.pl www.dopalaczeinfo.pl

 

STRONY INTERNETOWE, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ WAŻNE INFORMACJE I MATERIAŁY DOTYCZĄCE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH RODZICÓW, ZAPOBIEGANIA RYZYKOWNYM ZACHOWANIOM MŁODZIEŻY, W TYM PROBLEMATYKI NOWYCH NARKOTYKÓW ORAZ RÓŻNYCH FORMY POMOCY: 

www.ore.edu.pl / w zakładce Wychowanie i Profilaktyka,

 

STRONA ORE POŁĄCZONA JEST HIPERŁĄCZEM ZE STRONĄ INTERNETOWEGO CENTRUM ZASOBÓW EDUKACYJNYCH MEN:

www.scholaris.pl.

 

ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA

801 199 990 czynny codziennie od 16.00 do 21.00

 

ANTYNARKOTYKOWA PORADNIA INTERNETOWA:

www.narkomania.org.pl

 

INFORMATOR NA TEMAT PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH POMOCY OSOBOM Z PROBLEMEM NARKOTYKOWYM DOSTĘPNY JEST NA STRONIE:

www.kbpn.gov.pl

 

Informacje dla nauczycieli

Scenariusz Spotkania z rodzicami w szkole Nowe zagrożenie – „Dopalacze”  >>> Bank Programów Profilaktycznych  >>>  Poradnik Profilaktyka uzależnień w szkole  >>>

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )